• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • แบบ Warehouse & Factory
  Gallery 12032019 120559 1

  แบบ Warehouse & Factory

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  preliminary

  สถานที่
  Preliminary

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  600 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  โกดังพร้อมสำนักงานเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่มากพอเหมาะสำหรับ Smart factory