• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • WELCOME We Are BKL

  รับออกแบบงานก่อสร้างทุกประเภท
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า อาคารสำนักงาน มายาวนานกว่า 10 ปี โดยกลุ่มวิศวกร สถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง
  มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างกว่า 10 ปี
  หัวใจสำคัญของ BKL คือ การสร้างความพึงพอใจให้แก้ลูกค้า โดยเน้นในด้านการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ งบประมาณที่เหมาะสม และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ทำให้ BKL ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา

  โทรสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่

  ผลงานของเรา

  บริการของเรา

  • งานโครง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า อาคารสูง
  • งานอาคาร สำนักงาน ออฟฟิศ บ้าน
  • งานทาวน์โฮม ตึกแถว บ้าน
  • งานปรับปรุง รีโนเวท

  ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างครบวงจร อาคาร โรงงาน บ้าน และงานก่อสร้างทุกประเภท ฯลฯ

  บริการของเรา

  • ศึกษาสถามที่ตั้งโครงการ
  • วิเคราะห์พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  • ออกแบบร่างเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการ
  • เซ็นสัญญาการออกแบบเมื่อเจ้าของโครงการทำการอนุมัติ
  • เขียนแบบมาตรฐานเพื่อนำไปก่อสร้าง
  • รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
  • นำเสนอแบบเมื่อแล้วเสร็จต่อเจ้าของโครงการ
  • จัดทำ Bill Of Quantities(BOQ) รวบรวมเอกสารทั้งหมดเสนอต่อเจ้าของโครงการ

  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัน มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตย์+โครงสร้าง+ระบบวิศวกรรม ทำแบบก่อสร้าง /แบบขออนุญาตก่อสร้าง / Draft แบบ /ทำ Present 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท

  การรับเหมางานระบบเป็นงานบริการของทาง บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริการที่ทางเราสามารถเสนอควบคู่กับงานก่อสร้างไปด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยงานรับเหมางานระบบวิศวกรรมทางเราจะช่วยสนับสนุนและดูแลงานระบบที่ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละอาคารพึงจะมีผ่านบทบาทของทีมวิศวกรของทางเรา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาคาร โรงงาน หรืองานที่เราได้ก่อสร้างจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูณ์แบบตามประสงค์ของทางลูกค้

  เราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เราจึงพยายามทำให้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบ  “One stop service”  เราจึงทำธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างควบคู่ไปด้วย  ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็ม , คอนกรีต,เหล็ก,อุปกรณ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

  Gallery 12032019 120623 0