• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • In the fruit farm resort
  Project 08032019 120721

  โครงการ In the fruit farm resort

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณสุริยา

  สถานที่
  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  135 Sq.m (5 unit)

  รายละเอียดโครงการ
  อาคารโครงสร้าง คลส. ชั้นเดียว จำนวน 5 unit