ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจจริง ๆ หลายคนไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติ ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มากเท่าเดิม ยิ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดขึ้นไปด้วย จนกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนธุรกิจของคุณ จึงทำให้ผลประกอบการลดลง

ในส่วนของธุรกิจก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน เพราะการดำเนินการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น การรับเหมาก่อสร้างโรงงาน โกดัง อาคาร หรือบ้านพักอาศัยก็ตามล้วนเป็นโครงการใหญ่ ใช้ทุนค่อนข้างสูง เมื่อผู้คนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ก็ทำให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ ต้องชะลอหรือยุติลง เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นมากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของกิจการบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างแน่นอน

นอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางและการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาจสร้างผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง ขนส่งวัสดุ ขนส่งพนักงาน รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดจากรัฐบาล เพื่อจำกัดจำนวนการรวมตัวของผู้คนและการเว้นระยะระหว่างกัน เหล่านี้ทำให้โครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานได้

ธุรกิจก่อสร้างควรปรับตัวอย่างไร เพื่อให้อยู่รอด?

แม้ว่าวิกฤติโควิด-19 จะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับธุรกิจทุกขนาด แต่หากเจ้าของธุรกิจทุกคนใจเย็น ๆ ใช้สติให้มาก ๆ วางแผนรับมือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบรับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ New Normal ยังไงก็ต้องผ่านไปได้แน่นอน

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น มีวิธีปรับตัวเบื้องต้น คือ การหาทางลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยปกติธุรกิจก่อสร้างนั้นจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้ว ทั้งค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงคนงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นหากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้ก็ควรประหยัดเอาไว้ก่อน โดยอาจเริ่มวางแผนลดต้นทุนในด้านที่มีความจำเป็นน้อย ๆ ก่อน

ในแง่ของการโปรโมทธุรกิจ ควรปรับรูปแบบการโปรโมทให้ธุรกิจดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิม จะได้เป็นการดึงให้มีลูกค้าให้เข้ามา อุดหนุนมากขึ้น พยายามแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ เช่น การปรับราคาหรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เป็นต้น

อีกทั้งเจ้าของกิจการจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าหรือมีรายละเอียดบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงควรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบแผนงาน ติดตาม และประสานงานให้ดี เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งพนักงานและลูกค้าก็เป็นเรื่องสาคัญมากเช่นกัน เริ่มตั้งแต่การวางนโยบายและมาตรการดูแลรักษาความสะอาดภายในองค์กร ไซต์งาน เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลง หรืออาจจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ตระหนักถึงปัญหา ช่วยเหลือส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการโปรโมทธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างของคุณไปพร้อม ๆ กับการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย