จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ว่า ในปี 2566 ธุรกิจก่อสร้างจะมีแนวโน้มการเติมโตเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2565 นอกจากนั้นในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างโลกจะเติบโตพัฒนาไปตามเทรนด์ใหม่ๆ อีกมากมาย ทางทีมงาน BKL จะพาไปดูเทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างที่น่าจับตามองในปีนี้กันในบทความนี้กันครับ

1. ปัญหาเงินเฟ้อและห่วงโซ่อุปทานที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างบางประเภทอีกด้วย แต่สำหรับปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นจะคลี่คลายลง

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการก่อสร้างไทย อาทิเช่น

  • เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D printing สามารถช่วยให้ระยะเวลาก่อสร้างสั้นลง ด้วยการพิมพ์องค์ประกอบหรือโครงสร้างบางส่วน
  • การใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับขั้นตอนการเขียนแบบและการออกแบบ เป็นตัวช่วยให้กับสถาปนิก วิศวกร รวมทั้งผู้รับออกแบบโกดัง อาคาร ที่พักอาศัย ฯลฯ

3. การก่อสร้างแบบ Modular System

ระบบ Modular System หรือ ระบบการก่อสร้างแบบโมดูลสำเร็จรูป เช่น บ้านสำเร็จรูป, คลังสินค้าสำเร็จรูป, รับเหมาก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการก่อสร้างแบบ Prefabrication นับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในไทยและต่างประเทศ

ข้อดีของระบบ Modular System คือการลดระยะเวลาก่อสร้าง ทำให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ในเพียงเสี้ยวเดียวของระยะเวลาก่อสร้างแบบปกติ

4. การสำรวจและถ่ายภาพด้วยโดรน

การนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในงานก่อสร้างและสำรวจได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอุปกรณ์โดรนที่ได้มาตรฐานนั้นจะสามารถสำรวจหน้างาน เพื่อนำมาสร้างแผนที่โครงการก่อสร้างอย่างละเอียด, ใช้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง, เช็คสต็อกคลังสินค้าอย่างแม่นยำ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในงานก่อสร้างได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทีเดียว

5. เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ตั้งแต่ระบบการสั่งงานด้วยเสียง ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบล็อคประตูไร้กุญแจ ทุกอย่างล้วนถูกควบคุม และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบควบคุมส่วนกลางทั้งสิ้น

6. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทรนด์มาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ คือการก่อสร้างแบบ Green Building หรือการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เนื่องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ และประชาชนผู้บริโภคยุคนี้ต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย

Green Building จะเน้นไปที่การประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า, น้ำ รวมทั้งการใช้วัสดุก่อสร้างแบบรีไซเคิล ส่งผลให้เจ้าของอาคารสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ในระยะยาว จึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์น่าจับที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการลงทุน

จากข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมอัพเดตเทคโนโลยีและรูปแบบวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ ดำเนินงานภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากลและนโยบายความปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว ที่ BKL เราพร้อมเนรมิตโครงการก่อสร้างของคุณให้เป็นจริง สำเร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ ติดต่อทีมงานของเราวันนี้เพื่อสอบถามเพิ่มเติม!