การให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานและก่อสร้างโกดังเก็บสินค้านั้น ผู้รับเหมาจะมีการวางแผนงานก่อสร้างเอาไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละราย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1. งานด้านสถาปัตยกรรม

งานด้านสถาปัตยกรรมนั้น เป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดให้กับตัวอาคาร ทั้งในด้านความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ให้ออกมาได้ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ เช่น งานดีไซน์รับออกแบบโกดังสินค้า งานตกแต่ง งาน build in เป็นต้น ซึ่งจะเป็นงานออกแบบนี้จะเป็นขั้นตอนแรก ๆ ของการเริ่มโครงการก่อสร้างเลย เพราะจะเป็นตัวกำหนดแผนงานขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป

2. งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หรือ งาน Main Frame เป็นการนำโลหะ ประเภทเหล็ก ที่มีความแข็งแรงสูง มาเชื่อมต่อกันขึ้นรูปเป็นโครงสร้างของอาคาร มีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น เสาเหล็ก โครงผนัง โครงหลังคา และแปร เป็นต้น โดยจะมีการก่อสร้างเป็นลำดับจากด้านล่างสู่ด้านบน

โครงสร้างเหล็กได้รับความนิยมสำหรับในงานรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมหนัก คลังสินค้า อาคารสูง เพราะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าโครงสร้างแบบอื่น ๆ

3. งานคอนกรีต

คอนกรีต เป็นการผสมปูนซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำเข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติรับแรงอัดได้ดี แต่มีข้อเสียในด้านความยืดหยุ่น มักนิยมใช้กับโครงสร้างรับแรงอัด เช่น งานฐานราก พื้น เสาเข็ม คาน เป็นต้น สำหรับโรงงานและคลังสินค้า มักนิยมใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับอาคาร

4. งานระบบ

เมื่อตัวอาคารก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการวางระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขภิบาล ระบบอากาศ เป็นต้น

เมื่อได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับขั้นตอนงานต่าง ๆ เบื้องต้นกันไปแล้ว ทุกท่านคงได้เข้าใจ มองเห็นภาพของโครงการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้ากันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ละก็ ติดต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน BKL ได้เลย ทีมงานของเรายินดีให้คำแนะนำทุกท่าน