• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • Renovate อาคารสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. คอสเมติกส์
  Project 11032019 232540

  RENOVATE อาคารสำนักงาน

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. คอสเมติกส์

  สถานที่
  โฮมเพลส เดอะ พาร์ค 55/9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  96 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  งานทำพื้นใหม่เพิ่มความแข็งแรงต่อการรับโหลดรถบรรทุก และ Renovate ภายในใหม่ทั้งหมด