• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • Office PJA Group Co.,LTD
  Project 11032019 231500

  Home office PJA Group

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณจุมพล

  สถานที่
  ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  180 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  อาคารโครงสร้าง คลส. ชั้นเดียว พร้อมพื้นที่ใช้สอยครบครัน