• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • แบบบ้านพักอาศัย Modern
  Gallery 11032019 153705 0

  แบบบ้านพักอาศัย Modern

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  preliminary

  สถานที่
  Bangkok

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  250 Sq.m.

  รายละเอียดโครงการ
  อาคารโครงสร้าง คลส. ชั้นครึ่ง