• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • อาคารสำนักงาน 3ชั้น และคลังสินค้าห้องเย็น บจก. เอ.ดี. ฟู้ด
  S 10567816

  อาคารสำนักงาน 3ชั้น และคลังสินค้าห้องเย็น บจก. เอ.ดี. ฟู้ด

  ความคืบหน้าโครงการ
  20 %

  เจ้าของโครงการ

  บริษัท เอ.ดี. ฟู้ด จำกัด

  สถานที่
  ต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  Architects :บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  Structural Engineer :บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  Mechanical Engineer :บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  Electrical Engineer :บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  3200 ตรม.

  รายละเอียดโครงการ
  คลังสินค้าห้องเย็นและสำนักงาน บนเนื้อที่ดิน 2ไร่ สำหรับธุรกิจปลาแซลม่อน นำเข้าจากนอร์เวย์ ตัวอาคารจะประกอบด้วย สำนักงาน 3ชั้น คลังสินค้าห้องเย็น/ห้องแช่ อุณหภูมิ -18ถึง-25 องศาเซลเซียส เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเย็น ลิฟท์โดยสาร ห้องอาหาร Shopสินค้า