• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • งานทำอาคารโครงสร้าง คสล. พร้อมโกดังเก็บของ
  Project 13042019 145112

  แบบ HOME OFFICE

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณสุ

  สถานที่
  รามคำแหง

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  300 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  อาคารโครงสร้าง คลส. 2 ชั้นพร้อมที่จอดรถในตัว