• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • งานต่อเติมครัว หมู่บ้านธนาวิลเลจ บางใหญ่
  Project 08032019 220658

  งานต่อเติมห้องครัว หมู่บ้านธนาวิลเลจ

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณทีปกร สุประเสริฐ

  สถานที่
  โครงการหมู่บ้านธนาวิลเลจ บางใหญ่ นนทบุรี

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  40 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  อาคารโครงสร้าง คลส. ชั้นเดียว