ประวัติบริษัท

บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

       ตั้งอยู่ที่ 91/207 หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยะรมย์ เนสโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ถูกก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกที่มีความพร้อมทางด้านงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบโดยตรง ได้ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง อาทิเช่น โรงงาน โกดัง บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้น คอนโดมิเนียม งานต่อเติม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมช่างที่มากประสบการณ์กว่า 20 ปี มีวิศวกร สถาปนิก และทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพ ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ ซื่อตรง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล ใส่ใจในรายละเอียด ส่งมอบงานตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน จึงทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา 

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้อยู่ภายใต้ชื่อของทางบริษัทที่ว่า "B K L
B   Builder คือผู้ก่อสร้าง 
  Knowledge คือความรู้ความสามารถ 
L   Leadership คือความเป็นผู้นำ 

ซึ่งมีความหมายคือ "เราจะใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรผลงาน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างและออกแบบ" 

       บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด มีความตระหนักยิ่ง ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรผู้มีความชำนาญด้านงานก่อสร้าง การเข้าใจวัสดุและเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งมีทีมผู้บริหารที่ร่วมลงมือวางแผน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ควบคุมงานให้อยู่ภายในงบประมาณ พร้อมทั้งยึดถือคำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าเป็นที่ตั้ง ดังสโลแกนของบริษัท

 

"เพราะความต้องการของคุณ คืองานของเรา"

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW