รับงานออกแบบ

บริการรับออกแบบโกดัง โรงงาน และโครงการก่อสร้างทุกประเภท พร้อมบริการรับเหมาก่อสร้างโกดัง งานก่อสร้างต่างๆ ครบวงจร

บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัน มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตย์+โครงสร้าง+ระบบวิศวกรรม ทำแบบก่อสร้าง /แบบขออนุญาตก่อสร้าง / Draft แบบ /ทำ  Present 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท

ขั้นตอนการออกแบบ

-ศึกษาสถามที่ตั้งโครงการ
-วิเคราะห์พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
-ออกแบบร่างเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการ
-เซ็นสัญญาการออกแบบเมื่อเจ้าของโครงการทำการอนุมัติ
-เขียนแบบมาตรฐานเพื่อนำไปก่อสร้าง
-รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
-นำเสนอแบบเมื่อแล้วเสร็จต่อเจ้าของโครงการ
-จัดทำ Bill Of Quantities(BOQ) รวบรวมเอกสารทั้งหมดเสนอต่อเจ้าของโครงการ


มาตราฐานการบริการ

1.ความพึ่งพอใจ
2.คุณภาพ
3.ราคาที่สมเหตุสมผล
4.การตรงต่อเวลา
5.ความปลอดภัย
6.การบริการหลังการขาย


บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW