• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • Renovate town house
  Project 11032019 230313

  Renovate town home Suphan buri

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณวิสัย

  สถานที่
  หมู่บ้านหนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  150 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  งานทำบ้านอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นกลายเป็นบ้าน Town home 3 ชั้น