• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมออกแบบภายใน และระบบปรับอากาศ VRF
  Project 17022020 120001

  อาคารสำนักงาน 3 ชั้น Spare Part 24

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  Spare part 24 Co.,Ltd.

  สถานที่
  หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  Architects :นายฤทธิรงค์ งอนสวรรค์(ภสถ.16953) /Structural Engineer :นายชรินทร์ ไกยสิทธิ์(สย.11813)

  ขนาดโครงการ
  950 ตารางเมตร

  รายละเอียดโครงการ
  สำนักงาน Office 3 ชั้น แนว Modern Industrial พร้อมออกแบบภายใน ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ VRV