• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • งานต่อเติมครัว หมู่บ้านพฤกษาไพร์ม ลาดกระบัง 54
  Project 08032019 215518

  งานต่อเติมครัวและลานจอดรถ

  ความคืบหน้าโครงการ
  100 %

  เจ้าของโครงการ
  คุณแชมป์ เรือนคำ

  สถานที่
  หมู่บ้านพฤกษาไพร์ม ลาดกระบัง 54 อ.บางเสาธง จ.สมทรปราการ

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  60 Sq.m.

  รายละเอียดโครงการ
  งานทำหลังคาลานจอดรถ และห้องครัว