• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • งานทำกันสาดโครงสร้างเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
  Project 07032019 145647

  กันสาดโครงการ LIFE IN THE GARDEN

  เจ้าของโครงการ
  คุณวชิรพงศ์

  สถานที่
  โครงการหมู่บ้าน Life in the garden Baanchang อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  ดำเนินการก่อสร้างโดย
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ผู้ออกแบบ
  บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

  ขนาดโครงการ
  20 Sq.m

  รายละเอียดโครงการ
  งานทำกันสาดโครงสร้างเหล็ก 2X5 จำนวน 2 ชุด หลังคาใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตอย่างดี พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างและเต้ารับ