รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัน มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างครบวงจร อาคาร โรงงาน บ้าน และงานก่อสร้างทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถ turnkey project และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการก่อสร้างของบริษัทจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.Pre-Construction(ก่อนการก่อสร้าง)
-วิเคราะห์งานและความต้องการของลูกค้า
-ประเมิณหน้างาน
-กำหนดแผนงาน ระยะเวลา และราคา
-จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ
-วางสัญญา กำหนดงวดงาน พร้อมมัดจำ
2.During Construction(ระหว่างก่อสร้าง)
-จัดทำและดำเนินงานตามแผน
-แผนการนำเข้าวัสดุเพื่อทางเจ้าของโครงการตรวจเช็ควัสดุตามตกลง
-รายงานความคืบหน้าโครงการต่อเจ้าของโครงการเป็นระยะตามตกลง
-จัดการประชุม งานลด-งานเพิ่ม ต่อเจ้าของโครงการ(ตามความต้องการเจ้าของโครงการ)
-ดำเนินงานในขอบเขตระยะเวลาตามแผนงานให้แล้วเสร็จ
3.Post Construction(หลังก่อสร้างเสร็จ)
-ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตามความต้องการเจ้าของโครงการ
-ให้การปรึกษาการดูแลสิ่งปลูกสร้าง ฤกษ์เปิดอาคาร
-บริการหลังการขาย

มาตราฐานการบริการ
1.ความพึ่งพอใจ
2.คุณภาพ
3.ราคาที่สมเหตุสมผล
4.การตรงต่อเวลา
5.ความปลอดภัย
6.การบริการหลังการขายบริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW