แบบ Warehouse & Factory


แบบ Warehouse & Factory

ความคืบหน้า
โครงการ

100 %

เจ้าของโครงการ
preliminary
สถานที่
Preliminary
ดำเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ผู้ออกแบบ
บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ขนาดโครงการ
600 Sq.m
รายละเอียดโครงการ
โกดังพร้อมสำนักงานเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่มากพอเหมาะสำหรับ Smart factory
บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW