โครงการ In the fruit farm resort


โครงการ In the fruit farm resort

ความคืบหน้า
โครงการ

100 %

เจ้าของโครงการ
คุณสุริยา
สถานที่
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ดำเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ผู้ออกแบบ
บริษัท บีเคแอล ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ขนาดโครงการ
135 Sq.m (5 unit)
รายละเอียดโครงการ
อาคารโครงสร้าง คลส. ชั้นเดียว จำนวน 5 unit
บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW